BRANDING

En gennemtænkt struktureret indsats der giver merværdi.

Ordet branding har efterhånden fået et dårligt brand. Begrebet er blevet tærsket igennem af smarte reklametyper, og så mister ting sin værdi.

Men lad os lige tage et par skridt tilbage. For hvad betyder branding?

Vi hiver begrebet helt ned på jorden ved at starte med at kalde det “mærkning”, som jo reelt er det danske ord for branding.

Formålet med mærkning er at skabe en så stærk position på markedet, at der for forbrugeren ikke eksisterer nogen tilfredsstillende mulighed, der kan erstatte dit produkt.

Mærkning er alle de aktiviteter, der giver dit produkt en merværdi udover dets egen værdi (råvare plus forarbejdning). Mærkning er dækkende for alt, hvad der gør folk villige til at give mere for produktet, end de ville, hvis det ikke var mærket. Denne merværdi er det reelle grundlag for mærkevareproducentens fortjeneste.

Eksempler på aktiviteter, der giver dit produkt merværdi:

 • selve produktet – sammensætningen, kvaliteten, funktionen
 • navnet – stil og type, associationer
 • emballagen – typen og design
 • reklamen – den kreative udformning, styrke, media
 • storytellingen der knyttes til mærket
 • producenten selv – reelt eller formodet, og producentens andre produkter
 • brugerne – reelt og formodede
 • prisniveauet – det reelle og opfattede
 • distribution – måde og omfang
 • promotions – typer, stil, omfang (styrke)
 • konkurrenterne – andre mærker, substitutter
 • den historiske baggrund (bl.a. det allerede indarbejdede kendskab og tidligere erfaringer med produkt og virksomhed)
 • andre associationer som tid og sted, omgivelser, og sammenhæng med andre forhold

Alle ovenstående faktorer er med til at påvirke forbrugerens beslutnings- og købsproces. Det ideelle mål er naturligvis at din virksomheds mærkning skaber 100 procent loyale kunder.

Det kræver, at man som virksomhed laver det forudgående stategiske arbejde, som er den vigtige og gennemtænkte proces, der opbygger og positionerer et mærke i omverdenens bevidsthed.

Vil du vide mere? Kontakt Anne på anne@folimedia.dk eller på telefon: 28432402.